Postępy
w Projekcie

Co zrobiliśmy?

Lp. Działanie Data Zdjęcia
1. Rekrutacja do projektu 09.10 - 25.10.2019 Galeria
2. Test z języka angielskiego 05.11.2019 Galeria
3. Spotkanie organizacyjne 19.11.2019 Galeria
4. Kursy językowe i interpersonalne 30.11.2019 - 22.02.2020 Galeria
5. Projekt został przeniesiony na 2021 rok z powodu pandemii COVID-19 23.03.2020 -