Staże zagraniczne - drogą do kariery zawodowej

Nr projektu: 2019-1-PL01-KA102-062406

Projekt "Staże zagraniczne drogą do kariery zawodowej" jest projektem mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

W ramach realizacji projektu wybrani uczniowie klas trzecich ZSEiI (19 osób w maju 2020 i 20 osób w maju 2021) kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik elektronik i technik automatyk odbędą 2-tygodniowy staż zawodowy w instytucji partnerskiej Fundação Escola Profissional de Setúbal w Portugalii.